Bernhard Heisig - Wściekłość obrazów

Otwarta od 17 lutego do 2 kwietnia 2006

Wystawa zorganizowana we Wroclawiu we wspólpracy Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Nationalgalerie Staatliche Museen zu Berlin i Museumspadagogischer Dienst Berlin.

Osobowość i dzieło urodzonego w 1925 roku we Wrocławiu malarza Bernharda Heisiga są po raz pierwszy zaprezentowane w jego mieście rodzinnym, w którym wyrastał, chodził do szkoły i ukończył wstępne studia artystyczne. Niezatarte piętno wycisnęły na nim przede wszystkim
te miesiące, które spędził w obleganej przez radzieckie wojska "Festung Breslau" aż do kapi-
tulacji 6 maja 1945 r. Obrazy na temat "Festung Breslau" wyeksponowane w oszklonym dziedzińcu muzeum są osią wystawy.

Bernhard Heisig przez całe życie dokonywał rozrachunku z traumatycznymi przeżyciami
z okresu wojny i dyktatury, po których nastąpiła kolejna dyktatura i zimna wojna. Panujące
w Niemczech po upadku muru resentymenty wobec "sztuki oficjalnej" uniemożliwiły obiektyw-
ną ocenę tej twórczości, w której autor już w latach sześćdziesiątych minionego stulecia zerwał z doktryną realizmu socjalistycznego w NRD - w obrazach zwątpienia i rozpaczy nad fizycz-
nymi, psychicznymi i intelektualnymi spustoszeniami, które w Niemczech pozostawiła po sobie wojna. Sześćdziesiąt lat po jej zakończeniu odkrywamy w Bernhardzie Heisigu niemieckiego malarza, który zarówno obłęd minionej wojny, jak i osobiste w nią uwikłanie uczynił tematem swej sztuki jak żaden inny artysta.

+  Strona główna
Wystawa
Biografia
Publikacje
Impressum

Bernhard Heisig, Ochotnik wojenny, 1982/84/86, olej i płótno, 150 x 120 cm.
Sammlung Hartwig und Maria-Theresia Piepenbrock (Zbiory Piepenbrock).
Foto: Archiv: Bernhard Heisig - Galerie Brusberg Berlin. Š VG Bild-Kunst, Bonn 2005
webdesign: energe21.com