Biografia Bernharda Heisiga

1925.03.31 Urodził się we Wrocławiu; pierwsze lekcje u ojca, Waltera Heisiga

1941/42 Studia grafiki użytkowej w Meisterschule des Deutschen Handwerks we Wrocławiu

1943-1945 Ochotnicza służba wojskowa w 12. Dywizji Pancernej SS "Hitlerjugend", m.in.
w Normandii, w ofensywie w Ardenach, w obronie "Festung Breslau"; niewola


1946 Praca w charakterze grafika w polskim Urzędzie Informacji i Propagandy; wysiedlenie do Zeitz

1948W październiku rozpoczęcie studiów w Kunstgewerbeschule w Lipsku w pracowni Waltera Münze oraz przystąpienie do SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands -Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności)

1949 Kontynuacja studiów na Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe (dzisiaj Hochschule für Graphik und Buchkunst) w pracowni Maksa Schwimmera

1950 Wstąpienie do Związku Artystów Plastyków Niemiec (Verband bildender Künstler Deutschlands)

1951 Przerwanie studiów po semestrze letnim z powodu odejścia Maksa Schwimmera do Drezna (w związku z "debatą nad formalizmem"); małżeństwo z Brunhilde Eisler. Działa jako niezależny twórca, wykonując m.in. grafikę reklamową

1953 Narodziny syna Johannesa, który został malarzem i grafikiem

1954 Asystent w Staatliche Hochschule für Graphik und Buchkunst (HGB); narodziny drugiego syna Waltera, który również został malarzem

1956 Docentura, kierownik pracowni ze specjalizacją w dziedzinie grafiki; do 1959 r. przewo-
dniczący lipskiego oddziału Związku Artystów Plastyków Niemiec; rozwód

1961 Profesura i wybór na rektora HGB; założenie pracowni malarstwa; poznaje studentkę sztuk plastycznych Gudrun Brüne, która zostaje jego towarzyszką życia.


1964
Ustąpienie z funkcji rektora, w odpowiedzi na polityczne naciski na kulturę, przy zacho-
waniu stanowiska wykładowcy; przemówienie na V Kongresie Związku Artystów Plastyków Niemiec i złożenie samokrytyki

1966 Wystawa kameralna w Muzeum Sztuk Pięknych w Lipsku

1968 Składa wypowiedzenie na uczelni i pracuje jako niezależny twórca do 1976

1970 Nagroda Artystyczna Miasta Lipska

1972 Wybór na członka zwyczajnego Akademii Sztuk NRD; ponownie zostaje przewodni-
czącym Związku Artystów Plastyków Niemiec; Nagroda Artystyczna Wolnych Niemieckich Związków Zawodowych; Nagroda Państwowa II klasy

1973 Pobyty studyjne latem w domu kupionym przez Gudrun Brüne w Warnau w rejonie Havelland i zbudowanym tam atelier; Galeria Nowych Mistrzów w Dreźnie i Muzeum Sztuk Pięknych w Lipsku organizują pierwszą całościową wystawę Heisiga


1974 Wybór na wiceprzewodniczącego Związku Artystów Plastyków Niemiec; Złoty Narodowy Order Zasługi za obraz Komuna Paryska dla Lipska; Nagroda im. Teodora Körnera przyznawana przez Narodową Armię Ludową

1976 Ponowne powołanie na stanowisko rektora HGB oraz kierownika pracowni ze specja-
lizacją w dziedzinie malarstwa i grafiki

1977 Udział w wystawie documenta 6 w Kassel; od tej pory wystawia, publikuje i sprzedaje dzieła prywatnym kolekcjonerom (m.in. Peterowi Ludwigowi) w Niemczech Zachodnich

1978 Wybór na wiceprzewodniczącego Związku Artystów

1979 Nagroda Państwowa I klasy

1980 Pierwsze wystawy indywidualne w Republice Federalnej Niemiec w Galerie Michael Hertz w Bremie oraz w Kunstverein (Stowarzyszeniu Sztuki) we Frankfurcie nad Menem; od tej pory sprzedaje swoje dzieła muzeom w Berlinie (Zachodnim), Frankfurcie nad Menem, Hamburgu, Hanowerze, Kilonii, Kassel, Lubece, Moguncji, Oldenburgu i Ratyzbonie


1981 Pierwsza wystawa w Galerie Brusberg w Hanowerze

1982 Odznaczenie "Zasłużony Nauczyciel Akademicki NRD"

1984 Udział w obchodach ku czci Maksa Beckmanna w NRD z okazji jego setnych urodzin

1985 Wystawa w Muzeum Sztuk Pięknych w Lipsku

1987 Złożenie urzędu rektora przy zachowaniu do 1990 stanowiska kierownika pracowni spe-
cjalistycznej oraz wychowawcy kilku uczniów ze swojej klasy mistrzowskiej; otrzymuje tytuł doktora honoris causa nauk filozoficznych Uniwersytetu im. Karola Marksa w Lipsku, z tej oka-
zji odbywa się wystawa w centrum wystawowym Krohhochhaus

1989 Wystąpienie z SED; zwrot nagród państwowych wraz ze związanymi z nimi darowiznami; retrospektywa w Berlinie (Zachodnim), następnie w Bonn i Monachium, fragmenty tej wystawy obejmujące grafikę i ilustracje - w Hanowerze i Oberhausen

1991 Wystąpienie z Akademii Sztuk w Berlinie; małżeństwo z Gudrun Brüne

1992 Przenosiny do Strodehne w rejonie Havelland

1997 Zaproszenie do udziału w zaprojektowaniu artystycznego wystroju wnętrz budynku Reichstagu w Berlinie, co kończy się w latach 1998/1999 publiczną debatą nad jego udziałem
w tym przedsięwzięciu

Strona główna
Wystawa
+  Biografia
Publikacje
Impressum

Bernhard Heisig

Bernhard Heisig, Chrystus odmawia posłuszeństwa II, 1986-1988, płótno, olej, 141x 281 cm. Nationalgalerie Staatliche Museen zu Berlin (Państwowe Muzea w Berlinie, Galeria Narodowa).

webdesign: energe21.com