Impressum

Muzeum Narodowe
Pl. Powstanców Warszawy 5
50-153 Wrocław
tel/fax (+48 71) 343 56 43
tel. (48 71) 372 51 50 (-51, -53, -58)
e-mail: muzeumnarodowe@wr.onet.pl

www.bernhard-heisig.pl
www.mnwr.art.pl

Kurator:
Dr. Eckhart Gillen

Management:
Gisela Märtz

Public Relation:
Christine Oehrlein,
Elke Scheler

info@kunstkatalyse.de

Übersetzung ins Englische:
Dr. Lucinda Rennison

Web Editor:
Reimund Noll

Webdesign:
energe21.com

energe21.com

Wystawa przygotowana przez Museum der bildenden Kunste Leipzig, K 20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfahlen Dusseldorf, Nationalgalerie Staatliche Museen zu Berlin, Museumpadagogischer Dienst Berlin dzięki pomocy finansowej Kulturstiftung des Bundes. Ekspozycja we Wroclawiu zorganizowana przy wspóludziale finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Nationalgalerie Staatliche Museen zu Berlin

SMB/Nationalgalerie

MD Berlin

MD Berlin

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Kulturstiftung des Bundes

Kulturstiftung des Bundes

Auswärtiges Amt

Auswärtiges Amt

Rok Polsko-Niemiecki - Deutsch-polnische Jahr 2005/2006

Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec

Strona główna
Wystawa
Biografia
Publikacje
+  Impressum

Bernhard Heisig, Chrystus odmawia posłuszeństwa II, 1986-1988, płótno, olej, 141x 281 cm. Nationalgalerie Staatliche Museen zu Berlin (Państwowe Muzea w Berlinie, Galeria Narodowa).
webdesign: energe21.com