Publikacje

BERNHARD HEISIG
Die Wut der Bilder
 

Katalog towarzyszący wystawie pod redakcją Eckharta Gillena, 368 stron, z licznymi reprodukcjami, w którym po raz pierwszy opracowano pod względem historycznym i krytycznym biografię i twórczość artysty na podstawie źródeł archiwalnych i niepublikowanych dotąd dokumentów odzwierciedlających konflikty miedzy sztuka a polityką.DAS KUNSTKOMBINAT DDR.
Cezury nieudanej polityki wobec sztuki

Katalogowi towarzyszy publikacja "Das Kunstkombinat DDR. Zäsuren einer gescheiterten Kunstpolitik" (Kombinat sztuki NRD. Cezury nieudanej polityki wobec sztuki) Eckharta Gillena, 180 stron, 130 częściowo kolorowych reprodukcji. Obie publikacje pojawiły się wydawnictwie DuMont Literatur und Kunst Verlag, Kolonia 2005.Edycje grafik Bernharda Heisiga w limitowanym nakładzie:

Bernhard Heisig, Köpfe (Głowy), 2004/05

Teka z czterema oryginalnymi litografiami, nakład 60 egzemplarzy, formaty 50x40 cm, na papierze BFK Rives-Bütten, 1.200 €.
Wszystkie arkusze są opatrzone podpisem i ponumerowane.

Bernhard Heisig, Figuren und Szenen (Postacie i sceny), 2004/05

Teka z sześcioma oryginalnymi litografiami, nakład 60 egzemplarzy, format 50 x 40 cm, na papierze BFK Rives-Bütten, 1.800 €.
Wszystkie egzemplarze są opatrzone sygnatura i numerem.

Strona główna
Wystawa
Biografia
+  Publikacje
Impressum

Umierający Ikar, 1978/79, plótno, olej, 84 x 125 cm. Museum am Dom Wurzburg (Muzeum Katedralne w Wurzburgu). Š VG Bild-Kunst, Bonn 2005
webdesign: energe21.com